Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


Responsabilizăm copiii din Vlădești

Agenția Română de Consultanță a organizat, în data de 24.04.2015, un eveniment de  informare și conștientizare a elevilor și cadrelor didactice din Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești, cu privire la importanța protejării, conservării și îmbunătățirii  biodiversității în situl de importanță comunitară Muscelele Argeșului, în cadrul proiectului “Managementul ariei protejate Muscelele Argeșului”.  Au fost prezentate și discutate următoarele aspecte:

 

  • Managerul de proiect, domnul Ciprian ZĂINESCU, a făcut o prezentare generală a proiectului “Managementul ariei protejate Muscelele Argeșului”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007-2013, implicit a activităților din cadrul proiectului mai sus amintit, în vederea informării și conștientizării elevilor și a cadrelor didactice cu privire la protecția biodiversității din zona sitului Muscelele Argeșului, aducând în discuție și motivul pentru care situl Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeșului a fost declarat sit de importanță comunitară;
  • 20150427_123859

 

  • Responsabilul publicitate, domnul Tudor ILIE, a prezentat succint ceea ce reprezintă Rețeaua Natura 2000;
  • Membrul Unității de Implementare, domnișoara Alina IONESCU, a prezentat oportunitățile de dezvoltare durabilă pentru comunitățile din zonă, activitățile permise și interzise în zonă, măsurile de management propuse în cadrul planului de management pentru a asigura menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor protejate de interes comunitar;

 

 

Titlu:Pădurea trăiește!

Elev: Tegău MelaniaTegau Melania_Scoala Gimnaziala nr.1 din Vladesti_001

Participanții au vizionat un filmuleț sugestiv în care s-a prezentat atât rolul nociv pe care oamenii îl au asupra naturii prin aruncarea deșeurilor în natură, precum și modul pozitiv prin care copii pot contribui la crearea unui mediu înconjurător mai curat, mai sănătos, prin acțiunile de ecologizare.

Elevii participanți au fost angrenați într-un joc interactiv de desene reprezentative care a avut ca temă protejarea mediului înconjurător. La finalul evenimentului, aceștia și-au prezentat desenul, considerând că este important să protejăm natura.

 

Fii alături de noi și pe Facebook!