Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


Negrași, Poiana cu narcise

COMUNICAT DE PRESĂ

 Cu ocazia desfășurării evenimentului organizat de Primăria Comunei Negrași „Negrași, Poiana cu narcise – Sărbătoarea verde”, din data de 10.05.2015;

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ, în calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași, vă aduce la cunoștință următoarele:

– Planul de management și Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași au fost aprobate prin Ordinul ministrului medului și schimbărilor climatice nr. 1.313/2014;

– Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.

 

Extras din Regulamentul ariei naturale protejate Poiana cu narcise de la Negrași

Art. 7. Sunt interzise accesul şi circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul ariei. Prin excepție, accesul public cu mijloace motorizate este permis pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale existente.

Art. 12.

  • Aprinderea focului pe teritoriul situl Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi este interzisă;
  • Este interzisă ruperea şi scoaterea din rădăcini a narciselor, precum și însușirea celor rupte sau doborâte de fenomene naturale;
  • Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative, stâlpilor şi indicatoarelor din situl Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi.
  • Este interzisă abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi;

Nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale protejate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 5.000 lei la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice.

Pentru respectare prevederilor din Planul de management și din Regulament, cu ocazia desfășurării evenimentului „Negrași, Poiana cu narcise – Sărbătoarea verde”,  Agenția Română de Consultanță a cerut sprijin Primăriei Comunei Negrași, Gărzii de Mediu Argeș și Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Biroul de presă al Agenției Române de Consultanță

sursa: www.narcise.ro

Fii alături de noi și pe Facebook!