Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


My Eyes Have Seen Your Salvation … Of All Nations!

Luke 2: 25-32   New International Version (NIV)

Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying:

“Sovereign Lord, as you have promised,
     you may now dismiss your servant in peace.
For my eyes have seen your salvation,
     which you have prepared in the sight of all nations:
 a light for revelation to the Gentiles,
     and the glory of your people Israel.”

merry-8

Luca 2: 25-32 – Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Şi iată că în Ierusalim era un om pe care-l chema Simeon. Acest om era drept şi evlavios. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Cristosul Domnului. Călăuzit de Duhul, el a venit în Templu. Când părinţii L-au adus înăuntru pe Copilul Isus, ca să împlinească cu privire la El obiceiul Legii,  Simeon L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

 „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace,
   după cuvântul Tău,
 căci ochii mei au văzut mântuirea Ta,
   pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor
 o lumină care să slujească celorlalte neamuri drept revelaţie,
   iar poporului Tău, Israel, drept glorie!“

Fii alături de noi și pe Facebook!