Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


Hotărâri ilegale ale unor intituții publice

Echipa Problemele Cetății vă prezintă o hotărâre ilegală a Consiliului Judeţean Satu Mare:

Agenția Română de Consultanță a solicitat o informație publică la CJ Satu Mare și a primit următorul răspuns:
„Buna ziua,
Referitor la adresa dvs. înregistrată la Consiliul Judeţean Satu Mare cu nr. 3189/16.02.2015 prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi informaţii de la Consiliul Judetean Satu Mare.
Având în vedere prevederile:
 Hotărârii nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

011[1]

Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 5/2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife practicate de Consiliul Judeţean Satu Mare şi instituţiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2015 (anexa nr. 8 a Hotărârii nr. 5/2015 – ataşată în copie prezentei),

tarife_ilegale_la_CJ-uri-problemele-cetatii[1]

Vă comunicăm că aveţi de plată suma de 67,90 lei, corespunzător numărului de file copiate (97 pagini – o faţă), expedierea informaţiilor fiind condiţionată de confirmarea achitării sumei prin ordin de plată până la data de 27.02.2015.
Pentru virarea acestei sume, ordinul de plată trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:
BENEFICIAR: JUDEŢUL SATU MARE, COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 3897378
COD IBAN BENEFICIAR: RO77TREZ54621360250XXXXX LA: TREZORERIE OPERATIVĂ MUNICIPIUL SATU MARE
Confirmarea ordinului de plată se va face prin: e-mail, fax nr.0040 261-716402 sau la sediul instituţiei, la Direcţia Administraţie Publică Locală, Compartimentul informare, relaţii publice şi gestionarea documentelor .
Cu respect,
Vasile Tuns”

cjsm1[1]

Având în vedere cele menționate, Agenția Română de Consultanță va sesiza toate organele abilitate pentru anularea unor astfel de hotărâri privind aprobarea unor taxe şi tarife aferente unor documente publice și returnarea sumelor încasate în conformitate cu aceste hotărâri.

INFORMAȚIILE PUBLICE NU POT FI TARIFATE ȘI TREBUIE PREZENTATE ÎN MOD GRATUIT. LIPSA DE TRANSPARENȚĂ A MANAGENTULUI PUBLIC PE CARE ÎL REALIZEAZĂ CJ SATU MARE ESTE FOARTE GRAVĂ. Ce să mai spunem despre prețul 0,35 lei/filă A4 în format electronic?!?!?! CJ Satu Mare are din bani publici angajați, sediu, utilități, computere și softuri și lucrează cu documente în format electronic. De ce CJ Satu Mare e diferit de alte CJ-uri și instituții publice și percepe taxe ilegale?

Agenția Română de Consultanță continuă demersurile de responsabilizare a administrației publice locale și centrale în vederea eficientizării și modernizării managementului public desfășurat de acestea. În câteva săptămâni vom prezenta documente foarte importante care vor contribui la transparența administrației publice din România.

Laura ZĂINESCU,

Preşedinte Agenţia Română de Consultanţă

Fii alături de noi și pe Facebook!