Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


Garden of Virgin Mary

Pope John Paul II encouraged the Romanian people by saying: „Romania, bridge country between Orient and Occident, turning point between Central and Oriental Europe, Romania, that tradition names with the beautiful title of „Garden of Virgin Mary”, I come to you in the name of Jesus Christ, Son of God and of the Holy Virgin Mary. On the eve of a new millennium, build your future upon the hard rock of the Gospel. With the help of Christ, you will be the protagonist in a new period of enthusiasm and courage. You will be a prosperous nation, a land rich with goodness, a solidary and peace-creating people. May God favor you and bless you always!” Bucharest, Romania in 1999.

20160330_1145201

Papa Ioan Paul al II-lea a încurajat poporul român, spunând: ”România, țara-punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa Centrală și cea Orientală, România, pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de ‘Grădina Maicii Domnului’, vin la tine în numele lui Iisus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și al Prea Sfintei Fecioare Maria. În pragul unui nou mileniu, întemeiază-ți viitorul mai departe pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui Cristos vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm și curaj. Vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar și făcător de pace. Dumnezeu să te ocrotească și să te binecuvânteze mereu!” 1999 București

www.gradina-maicii-domnului.ro

Fii alături de noi și pe Facebook!