Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


Educație nonformală

Agenția Română de Consultanță a organizat în data de 27. 03.2015 la Școala Gimnazială Didești evenimentul de conștientizare asupra profesorilor de educație civică, biologie, geografie, diriginți și învățători, referitor la protecția biodiversității din situl de importanță comunitară Râul Vedea.

În cadrul acestui eveniment s-au discutat următoarele:

  • Managerul de proiect, domnul Ciprian ZĂINESCU, a făcut o prezentare generală a proiectului “Conservarea patrimoniului natural al sitului de importanță comunitară Râul Vedea”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007-2013, implicit a activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului mai sus amintit, în vederea informării și conștientizării elevilor și a cadrelor didactice cu privire la protecția biodiversității în contextul dezvoltării durabile din zona sitului Râul Vedea;
  • Membrul Unității de Implementare, domnul Ionuț RĂTEZANU, a prezentat succint ceea ce reprezintă Rețeaua Natura 2000;
  • Membrul Unității de Implementare, domnișoara Alina IONESCU, a prezentat principalele teme care vor fi abordate în cadrul celor două evenimente de conștientizare a elevilor și a cadrelor didactice cu privire la protecția biodiversității în contextul dezvoltării durabile. Stabilindu-se totodată, și programul de desfășurare a acestora, care vor avea loc în timpul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

 

Știre în curs de actualizare!

Fii alături de noi și pe Facebook!