Scroll

Proiect național de responsabilizare a factorilor de decizie din administrația publică locală și centrală


10 Probleme Grave ale Ministerului pentru IMM-uri

27 august 2007 – Comunicat de presă: 10 Probleme Grave ale MIMMCTPL

Agenţia Română de Consultanţă a sesizat 10 probleme grave identificate in modul de derulare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 – 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2007.

Prin comunicatul de presă transmis, ARC a subliniat importanţa asigurării TRANSPARENŢEI organizării şi implementării programului de finanţare nerambursabilă şi soluţionarea celor 10 probleme grave în termen de o săptămână.

28 august 2007 – Întâlnire cu domnul Ovidiu Ioan SILAGHI, Ministrul pentru IMM, Comerţ, Turism şi profesii Liberale

Doamna preşedinte Laura Zăinescu împreună cu delegaţii Agenţiei Române de Consultanţă au avut o întâlnire cu domnul Ovidiu Ioan SILAGHI, Ministrul MIMMCTPL în cadrul căreia au prezentat Programul de Monitorizare a activităţilor şi implementării programelor cu finanţare nerambursabilă din fondurile naţionale şi europene şi s-au analizat cele 10 problemele grave prezentate opiniei publice în data de 27.08.2007 referitoare la Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2007.

 10 probleme grave ale MIMMCTPL!

1. Modificarea procedurii de implementare a “Programului naţional multianual pe perioada 2002 – 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii” de 2 ori în 20 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al Românei.

2. Lipsa specificaţiilor clare de evaluare a punctajelor suplimentare de preselecţie.Vezi Procedura de Implementare.

3. Schimbarea regulilor în timpul jocului. Formularul de preselecţie putea fi modificat telefonic de beneficiar până la data de 13.08.2007, iar pe 14.08.2007 această posibilitate era eliminată. Cu toate acestea, ulterior au fost operate schimbări în formularele de preselecţie.

4. Nepublicarea în termen de 3 zile lucrătoare a listei solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi şi a listei de aşteptare a următorilor potenţiali beneficiari. Nerespectarea termenelor menţionate în procedura de implementare. Există solicitanţi declaraţi eligibili care nici până în prezent nu au primit scrisori de confirmare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finanţare în cadrul Programului.

5. Publicarea pe site-ul oficial al MIMMCTPL a listelor cu solicitanţii în altă ordine decât cea din data de 20.08.2007, dată la care s-au încheiat înscrierile.

6. LIPSA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE. Pe site-ul oficial al MIMMCTPL nu a fost permanent disponibilă lista tuturor aplicanţilor la program, aşa cum exista la data de 20.08.2006. În plus, pe unul din site-urile Ministerului, apare o informaţie de presă datată 13.09.2007 prin care se comunică majorarea bugetului alocat acestui program cu 36 milioane lei. Nici după o lună nu se cunosc detalii cu privire la această majorare. Dacă bugetul a fost majorat, nu trebuiau modificate listele de potenţiali beneficiari ai programului?

7. Trecerea pe lista de aşteptare a 182 de potenţiali beneficiari şi nu 100, aşa cum era precizat în Procedura de Implementare. Vezi Lista de aşteptare a următorilor  potenţiali beneficiari ai Programului.

 8. Menţionarea unor FIRME INEXISTENTE în Lista solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţării în cadrul Programului în limita bugetului alocat.

9. Prezentarea unor societăţi comerciale în lista solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi care au solicitat mai mult decât era aprobat prin program, sumele fiind modificate de către responsabilii de program ai MIMMCTPL pentru a se încadra în limitele impuse de Program.

10. Decizia de admitere a cererilor solicitanţilor care au ca punctaj la criteriile suplimentare de preselecţie „0”. Minim posibil era „5”, iar punctajele erau generate de aplicaţia soft prin care s-au făcut înscrierile. PUNCTAJE „0” NU PUTEAU EXISTA.

 Laura Zăinescu – președintele Agenţiei Române de Consultanţă

Fii alături de noi și pe Facebook!